Βίδες με Σπείρωμα - Ντίζες


Μάρκες

ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 60° DIN 975 - 4.6

  • ΜΕ ΓΩΝΙΑ 60°
  • Μικρότερη διάμετρος πυρήνα, λιγότερος χάλυβας: μικρότερη αντοχή
  • Μεγαλύτερη διάμετρος πυρήνα: μεγαλύτερη αντοχή

ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 60° DIN 975-8,8

  • ΜΕ ΓΩΝΙΑ 60°
  • Μεγαλύτερη διάμετρος πυρήνα: μεγαλύτερη αντοχή
  • Μικρότερη διάμετρος πυρήνα, λιγότερος χάλυβας: μικρότερη αντοχή