Οδηγοί Συρταριών


Μάρκες

ΠΛΑΪΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • Δυναμικό Φορτίο 25kg Πιστοποιημένο για 30.000 ανοίγματα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ

  • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • Δυναμικό Φορτίο 25kg Πιστοποιημένο για 50.000 ανοίγματα