Μετρητές Αποστάσεων & Ανιχνευτές Μετάλλων


Μάρκες

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΚΤΙΝΑ LDM 100 G

  • Εύρος λειτουργίας: 100m Ακρίβεια μέτρησης: ±2mm Λειτουργίες μέτρησης: μονή και συνεχής Υπολογισμοί: πρόσθεση, αφαίρεση, εμβαδόν, εμβαδόν "ελαιοχρωματιστή", όγκος, ελάχ./μέγιστο, πυθαγόριο (3x) Ευανάγνωστη οθόνη Εργονομικός σχεδιασμός Τύπος λέιζερ: 500-535nm Κατηγορία II

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER, ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΚΤΙΝΑ LDM 50

  • Εύρος λειτουργίας: 50m Ακρίβεια μέτρησης: ±2mm Λειτουργίες μέτρησης: μονή και συνεχής Υπολογισμοί: πρόσθεση, αφαίρεση, εμβαδόν, εμβαδόν "ελαιοχρωματιστή", όγκος, ελάχ./μέγιστο, πυθαγόριο (3x) Ευανάγνωστη οθόνη Εργονομικός σχεδιασμός Τύπος λέιζερ: 635nm Κατηγορία II