Μηχανήματα Ρεύματος


Μάρκες

ELM 32/1000 EASY ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΩΘΟΥΜΕΝΗ)

  • Δυνατός κινητήρας 1.000 W 3 θέσεις ύψους κοπής: 20-60 mm Διπλός διακόπτης ασφάλειας εκκίνησης Ασφάλεια υπερφόρτωσης Γρήγορη και αποτελεσματική κοπή

ELM 38/1600 PLUS ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΩΘΟΥΜΕΝΗ)

  • Δυνατός κινητήρας 1.600 W 6 θέσεις ύψους κοπής: 25-75 mm Διπλός διακόπτης ασφάλειας εκκίνησης Ασφάλεια υπερφόρτωσης Γρήγορη και αποτελεσματική κοπή
  • Εξάρτημα χορτολίπανσης

ELM 34/1400 PLUS ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΩΘΟΥΜΕΝΗ)

  • Δυνατός κινητήρας 1.400 W 6 θέσεις ύψους κοπής: 25-75 mm Διπλός διακόπτης ασφάλειας εκκίνησης Ασφάλεια υπερφόρτωσης Γρήγορη και αποτελεσματική κοπή
  • Εξάρτημα χορτολίπανσης

ELM 43/1800 PLUS ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΩΘΟΥΜΕΝΗ)

  • Εξάρτημα χορτολίπανσης
  • Δυνατός κινητήρας 1.800 W 6 θέσεις ύψους κοπής: 25-75 mm Διπλός διακόπτης ασφάλειας εκκίνησης Ασφάλεια υπερφόρτωσης Γρήγορη και αποτελεσματική κοπή