Ηλεκτροκολλήσεις


Μάρκες

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160 GEN

  • Κατάλληλο για συγκολλήσεις TIG/MIG με τον απαραίτητο εξοπλισμό (δεν συμπεριλαμβάνεται) Κατάλληλο για χρήση με γεννήτρια

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 180 GEN

  • Κατάλληλο για συγκολλήσεις TIG/MIG με τον απαραίτητο εξοπλισμό (δεν συμπεριλαμβάνεται) Κατάλληλο για χρήση με γεννήτρια

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200 GEN

  • Κατάλληλο για συγκολλήσεις TIG/MIG με τον απαραίτητο εξοπλισμό (δεν συμπεριλαμβάνεται) Κατάλληλο για χρήση με γεννήτρια

DWM 140 EASY ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER

  • Ιδανική για 2,50 ηλεκτρόδιο Προηγμένη τεχνολογία IGBT Θερμή εκκίνηση τόξου (HOT START), τεχνολογία (ANTI-STICK), ρύθμιση δυναμικής τόξου (ARC FORCE) Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (Α), αντιστάθμιση τάσης, θερμική προστασία (THERMAL PROTECTION), ταχυσύνδεσμοι μηχανής, ψηφιακή οθόνη Σύμφωνα με: EN IEC 60974-1 και EN IEC 60974-10 Προστασία περιβλήματος IP 21 S

DWM 160 PLUS ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER

  • Ιδανική για 2,50-3,25 ηλεκτρόδιο Προηγμένη τεχνολογία IGBT Δυνατότητα συγκόλλησης με επιλογέα: 1. ΒΑΣΙΚΟ (7018), ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ (6013), 2. SCRATCH TIG Θερμή εκκίνηση τόξου (HOT START), τεχνολογία (ANTI-STICK), ρύθμιση δυναμικής τόξου (ARC FORCE) Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (Α), θερμική προστασία (THERMAL PROTECTION), ταχυσύνδεσμοι μηχανής, ψηφιακή οθόνη Σύμφωνα με: EN IEC 60974-1 και EN IEC 60974-10 Προστασία περιβλήματος IP 21 S Εργονομική λαβή μεταφοράς

DWM 200 PRO ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER

  • Ιδανική για 3,25-4,00 ηλεκτρόδιο Προηγμένη τεχνολογία IGBT Δυνατότητα συγκόλλησης τύπου ηλεκτροδίων με επιλογέα: 1. ΒΑΣΙΚΟ (7018), RUTILE (6013), INOX (308L-316L), 2. CELLULOSIC (6010), 3. SCRATCH TIG Θερμή εκκίνηση τόξου (HOT START), τεχνολογία (ANTI-STICK), ρύθμιση δυναμικής τόξου (ARC FORCE) Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αμπέρ (Α), θερμική προστασία (THERMAL PROTECTION), ταχυσύνδεσμοι μηχανής 35-70, ψηφιακή οθόνη Σύμφωνα με: EN IEC 60974-1 και EN IEC 60974-10 Προστασία περιβλήματος IP 21 S Εργονομική λαβή μεταφοράς Για χρήση και με γεννήτρια

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

  • Συγκράτηση μεταλλικών αντικειμένων υπό γωνία 45°, 90° και 135° Με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη συγκράτηση υλικού Κατάλληλο για συγκράτηση σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, συναρμολόγησης σωλήνων, στήριξης μεταλλικών μερών, κτλ.