Τριβεία - Ταινιολειαντήρες - Πλάνες


Μάρκες

ΟS 240 PLUS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

  • Σύστημα Velcro και σφιγκτήρας Τροχίσκος ρύθμισης παλινδρομήσεων Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης Άνετη μαλακή λαβή

OS 320 PLUS ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

  • Σύστημα Velcro και σφιγκτήρας Τροχίσκος ρύθμισης παλινδρομήσεων Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης Άνετη μαλακή λαβή

ΟS 150 EASY ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

  • Σύστημα Velcro και σφιγκτήρας Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης Άνετη μαλακή λαβή