Δράπανα


Μάρκες

ID 550 PLUS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

  • Δυνατός κινητήρας 550W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας Λειτουργίες: α. Διάτρηση, β. Διάτρηση με κρούση Μεταλλικό τσοκ 13mm με κλειδί

ID 710 PRO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

  • Δυνατός κινητήρας 710W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας Λειτουργίες: α. Διάτρηση, β. Διάτρηση με κρούση Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος

ID 750 PRO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

  • Δυνατός κινητήρας 750W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας Λειτουργίες: α. Διάτρηση, β. Διάτρηση με κρούση Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος

ID 1050 PRO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

  • Κινητήρας 2 ταχυτήτων 1.050W με λειτουργία κρούσης και ροδέλα ρύθμισης ταχύτητας Μεταλλικό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος

RD 450 EASY ΔΡΑΠΑΝΟ

  • Δυνατός κινητήρας 450W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας Ταχυτσόκ 10mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος