Κατσαβίδια


Μάρκες

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILLIPS (PH)

 • Εύκολη αναγνώριση μύτης
 • Λαβή από Bi-Material υλικό

SOFT GRIP ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILLIPS (PH)

 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • Εργονομική λαβή
 • S2 Alloy Steel με ειδική σκλήρυνση

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIV (PZ)

 • Εύκολη αναγνώριση μύτης
 • Λαβή από Bi-Material υλικό

SOFT GRIP ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIV (PZ)

 • S2 Alloy Steel με ειδική σκλήρυνση
 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • Εργονομική λαβή

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ROBERTSON (RB)

 • Εύκολη αναγνώριση μύτης
 • Λαβή από Bi-Material υλικό

SOFT GRIP ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ROBERTSON (RB)

 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • Εργονομική λαβή
 • S2 Alloy Steel με ειδική σκλήρυνση

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ROBERTSON

 • Με τρύπα για κρέμασμα
 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • Εργονομική λαβή
 • Δύο υλικών
 • S2 Alloy Steel
 • Εύκολη αναγνώριση μύτης

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX

 • Εύκολη αναγνώριση μύτης
 • Λαβή από Bi-Material υλικό

SOFT GRIP ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX

 • Εργονομική λαβή
 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • S2 Alloy Steel με ειδική σκλήρυνση

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ

 • Με τρύπα για κρέμασμα
 • Εργονομική λαβή
 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • Εύκολη αναγνώριση μύτης
 • S2 Alloy Steel
 • Δύο υλικών