Κατσαβίδια


Μάρκες

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TORX

 • Κατάλληλο για ηλεκτρονικούς
 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • S2 Alloy Steel
 • Μύτη Ακριβείας
 • ESD Αντιστατική Λαβή

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • Μύτη Ακριβείας
 • ESD Αντιστατική Λαβή
 • S2 Alloy Steel
 • Κατάλληλο για ηλεκτρονικούς

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ & ΣΕΤ 28 ΜΥΤΕΣ

 • Πιέστε προς τα επάνω για να προεκτείνετε τον υποδοχέα της μύτης
 • Ξεβιδώστε το καπάκι & τραβήξτε έξω τον γεμιστήρα με τις μύτες
 • Περιστρέψτε τον διακόπτη για να κλειδώσετε την θέση του υποδοχέα

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ (PH)

 • ESD Αντιστατική Λαβή
 • S2 Alloy Steel
 • Κατάλληλο για ηλεκτρονικούς
 • Λαβή από Bi-Material υλικό
 • Μύτη Ακριβείας

ΜΙΝΙ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕΤ ΜE 10 ΜΥΤΕΣ

 • Τοποθετήστε τη μύτη
 • Ξεβιδώστε το καπάκι & τραβήξτε έξω το γεμιστήρα με τις μύτες