Τριβεία


Μάρκες

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ VELCRO ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 5/16"

  • Πυκνότητα: Μέτρια Ένθεμα: Πολυμερές Σπείρωμα 5/16####: κατάλληλο για όλους τους τύπους λειαντήρων

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ VELCRO ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

  • Πυκνότητα: Μέτρια Ένθεμα: Fiberglass για λείανση επίπεδων και κυρτών επιφανειών Σπείρωμα Μ8: κατάλληλο για Festo λειαντήρες Σπείρωμα 5/16####: κατάλληλο για όλους τους τύπους λειαντήρων

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ VELCRO ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Μ8 & 5/16"

  • Πυκνότητα: Μέτρια Σπείρωμα Μ8: κατάλληλο για Festo λειαντήρες Σπείρωμα 5/16####: κατάλληλο για όλους τους τύπους λειαντήρων
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ VELCRO ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Μ8 & 5/16"

  • Πυκνότητα: Μέτρια Ένθεμα: Πολυμερές Σπείρωμα Μ8: κατάλληλο για Festo & Makita λειαντήρες Σπείρωμα 5/16####: κατάλληλο για όλους τους τύπους λειαντήρων

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ VELCRO ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Μ8 & 5/16"

  • Πυκνότητα: Μέτρια Σπείρωμα Μ8: κατάλληλο για Festo & Makita λειαντήρες Σπείρωμα 5/16####: κατάλληλο για όλους τους τύπους λειαντήρων