Τρυπάνια


Μάρκες

4PLUS ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-PLUS

  • +70% μεγαλύτερη αντοχή σε οπλισμένο σκυρόδεμα από τα κοινά τρυπάνια
  • 2πλη ελίκωση
  • Τετράκοπο

TURBO 4S ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-MAX

  • Τετράκοπο
  • 4πλη ελίκωση
  • +30% πιο γρήγορη διέλευση +30% μεγαλύτερη αντοχή

4X4 TURBO S ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-PLUS

  • +100% μεγαλύτερη αντοχή σε οπλισμένο σκυρόδεμα από τα κοινά τρυπάνια +50% Πιο γρήγορη διέλευση από κοινά 3κοπα και 4κοπα SDS PLUS
  • 4πλη ελίκωση
  • Τετράκοπο

2PLUS ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-PLUS

  • +25% πιο γρήγορο +50% πιο ανθεκτικό