Λάμες- Ποτηροτρύπανα


Μάρκες

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ CLEAN CUT ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛO 5 ΤΜΧ

  • Τροχισμένη, οδόντωση ανοιχτής γωνίας

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ CLEAN CUT ΓΙΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ (MDF) 5 ΤMX

  • Τροχισμένη, οδόντωση ανοιχτής γωνίας

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ BASIC CUT ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛO 5 ΤΜΧ

  • Φρεζαρισμένη, τσαπραζωμένη, κατάλληλη για Black&Decker

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ CLEAN CUT ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 5 ΤMX

  • Τροχισμένη, οδόντωση ανοιχτής γωνίας

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ CLEAN CUT ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛO 5 ΤΜΧ

  • Τροχισμένη, οδόντωση ανοιχτής γωνίας

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ CLEAN CUT ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ & ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ (MDF) 5 ΤMX

  • Τροχισμένη, οδόντωση ανοιχτής γωνίας κατάλληλη για Black&Decker

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ MAXPOWER ΓΙΑ ΦΟΡΜΑЇΚΑ (LAMINATE) 5 ΤMX

  • Τροχισμένη, οδόντωση ανοιχτής γωνίας