Δίσκοι


Μάρκες

MAXPOWER ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ CLEAN CUT TILES

 • Κατάλληλος για πλακάκια, πορσελάνη & γρανίτη Υψηλή ταχύτητα κοπής Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Αερόψυκτος Ελέγξτε κατά την εφαρμογή, τη φορά κοπής του δίσκου σας
 • ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ

MAXPOWER ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ CLEAN CUT UNIVERSAL

 • ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ
 • 12 mm πλάτος
 • 22,2mm
 • Κατάλληλος για σκληρά πετρώματα, μπετό, γρανίτη, οικοδομικά υλικά Υψηλή ταχύτητα κοπής Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Αερόψυκτος Ελέγξτε κατά την εφαρμογή, τη φορά κοπής του δίσκου σας

MAXPOWER ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ LASER UNIVERSAL

 • Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 • Κατάλληλος για σκληρά πετρώματα, μπετό, γρανίτη, οικοδομικά υλικά Υψηλή ταχύτητα κοπής Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Αερόψυκτος

MAXPOWER ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ TURBO CUT CERAMIC

 • Κατάλληλος για πλακάκια, κεραμικά & γρανίτες Υψηλή ταχύτητα κοπής Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Αερόψυκτος
 • 7 mm πλάτος

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ UNIVERSAL CLASSIC

 • Κατάλληλος για σκληρά πετρώματα, μπετό, οικοδομικά υλικά Για γρήγορη & αξιόπιστη κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Ελέγξτε κατά την εφαρμογή, τη φορά κοπής του δίσκου σας
 • ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • 10 mm πλάτος

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ CLASSIC

 • 10 mm πλάτος
 • ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
 • Κατάλληλος για πλακάκια και πορσελάνη Για γρήγορη & αξιόπιστη κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Ελέγξτε κατά την εφαρμογή, τη φορά κοπής του δίσκου σας
 • 22,2mm

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSIC

 • Κατάλληλος για σκληρά πετρώματα, μπετό, οικοδομικά υλικά Για γρήγορη & αξιόπιστη κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Ελέγξτε κατά την εφαρμογή, τη φορά κοπής του δίσκου σας
 • 10 mm πλάτος
 • 22,2mm
 • ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ