Σκαπανικά - Στυλιάρια


Μάρκες

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΑΣΜΑ

 • A’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΞΙΑ
 • Αβερνίκωτο
 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • Αβερνίκωτο
 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΞΥΛΙΝΟ

 • Αβερνίκωτο
 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ ΞΥΛΙΝΟ

 • Αβερνίκωτο
 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ

 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • A’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΞΙΑ
 • Αβερνίκωτο

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΟΚΑΣΜΑ

 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • Αβερνίκωτο
 • A’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΞΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΣΙΟ

 • Αβερνίκωτο
 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • A’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΞΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΥ ΤΑΛΑΜΠΟΤ

 • Να χρησιμοποιείται με τσεκούρι Τάλαμποτ
 • Αβερνίκωτο

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ

 • Αβερνίκωτο
 • *ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ