Πότισμα & Μεταφορά Νερού


Μάρκες

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

  • Διάμετρος κάλυψης 12m 9 ρυθμίσεων με περιστρεφόμενη βάση

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

  • Διάμετρος κάλυψης 27m Mε περιστροφικό μπεκ 4 ρυθμίσεων

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

  • Διάμετρος κάλυψης 12m 8 ρυθμίσεων

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

  • Διάμετρος κάλυψης 12m 3 άκρων με βάση